עמוד:71

כיוון שידע [ רבי אלעזר ] בעצמו שחטא .... אמר לו [ האיש : [ איני מוחל לך עד ... היה [ רבי אלעזר ] מטייל אחריו [ אחרי האיש ] עד שהגיע לעירו . יצאו בני עירו [ של האיש ] לקראתו והיו אומרים לו [ לרבי אלעזר : [ שלום עליך רבי רבי , מורי מורי . אמר להם [ האיש : [ למי אתם קורין 'רבי רבי ? ' אמרו לו : לזה שמטייל אחריך . אמר להם [ האיש : [ אם זה רבי , אל ירבו כמותו בישראל . אמרו לו : מפני מה ? אמר להם [ האיש : [ כך וכך עשה לי . אמרו לו : אף על פי כן מחול לו , שאדם גדול בתורה הוא . אמר להם [ האיש : [ בשבילכם הריני מוחל לו , ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן " . לפניכם כמה נקודות למחשבה ולדיון , הנוגעות לסיפור . הסיפור חושף רגש שלא עוסקים בו בד " כ כשמדברים על חשיבות הסליחה – הקושי לסלוח : לעתים קשה לנפגע לסלוח כי הוא חש שהעוול שנגרם גדול מדי . לעתים הנפגע מסרב לסלוח מתוך עקשנות , או כי קשה לו להיפרד מעמדת הקורבן , או כי הוא מטיל ספק בכנותו של העולב . לפעמים הנפגע מתקשה לסלוח משום שהסליחה נחשבת בעיניו " פרס" למי שפגע בו . כדי לאפשר שיח דבור מורחב , ערני ומשמעותי , השיחה הפותחת את העיסוק בסיפור מפנה את התלמידים ישירות אל לב הסיפור – בקשת מחילה שאינה נענית . עם זאת , כדי לוודא שהתלמידים הבינו את הסיפור במלואו , מוצע להקדים לשיחה הזו בירור בעל-פה . במסגרת בירור זה יובהרו נקודות לא ברורות בסיפור , ביטויים סתומים המופיעים בו וההתפתחות העלילתית שלו . להלן כמה שאלות שיכולות לסייע בבירור הזה . א . דמויות ועלילה במבט-על : מיהן הדמויות הפועלות ? מי פגע במי וכיצד ? מי ביקש סליחה ומי לא הסכים לסלוח ? לעירו של מי הגיעו הדמויות הראשיות ומה קרה כשהגיעו ? על מה שוחחו האיש ה"מכוער" ובני עירו ? כיצד מסתיים הסיפור ? ב . ענייני לשון ומשמעותם : . 1 מהו הפירוש הנכון לביטוי " דעתו גסה עליו" המופיע בשורה ? 4 א . כעס , התעצבן ב . התרברב , התגאה ג . התעייף . 2 איזו מלה בעברית מזכירה המילה הארמית " ריקא , " שבשורה ? 8 למה מתכוון רבי אלעזר בכינוי זה ? מדוע הוא מניח שהאיש ריקא ? ( רבי אלעזר מקשר בין מראה חיצוני לתכונות אופי , בין מכוער לכלי ריק – רע / חסר ערכים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר