עמוד:68

יעדים בחינוך לשוני . 1 שימוש בטקסט מידע לשם יצירת הקשר חברתי-תרבותי-רעיוני החיוני להבנת טקסטים סיפוריים . . 2 התנסות בשיח מורחב כתוב ודבור : לכל אורך הפרק משולבים דיונים מונחים העוסקים בנושא הסליחה דרך חוויותיהם האישיות של התלמידים וכן משימות כתיבה שבהן הם מתבקשים לכתוב על אותן החוויות . פעילות 9 על " מעשה בחייט" אף מזמנת לתלמידים תרגול של תהליך כתיבה מורכב באמצעות עבודה מודעת של " שתילת" משפטים נתונים בתוך הטקסט שהם כותבים . תרגול מיומנויות חשיבה מסדר גבוה – הפרק רצוף בדיונים הדורשים היסקים , ניתוח סאבטקסט ( משמעויות סמויות , ( ניסוח והמשגה של רעיונות המופיעים בסיפורים ובטקסט של הרמב . "ם . 3 היכרות עם טקסט מאוצר המקורות היהודיים והתנסות בקריאתו תוך שימת לב לשפה ולמבנה המיוחדים להם ( הסיפור מהתלמוד הבבלי . ( הערות והצעות להוראת הפרק פעילות 1 השאלה הפותחת את הפרק משרטטת את המרחב שבתוכו נמצאים שני הסיפורים המופיעים בו , שלמרות שונותם זה מזה עוסקים שניהם בשאלות של כפרה והענקת מחילה : למי הן חשובות ? מה הן מאפשרות ? מכיוון שחשיבות הסליחה היא מעין קונצנזוס , כדאי לטלטל קצת את התשובות המוכנות מראש ולשאול : האם אנו תמיד מבקשים " סליחה" מיוזמתנו , או שלעתים מאלצים אותנו לכך ? האם אנו תמיד סולחים בלב שלם , או שלעתים דוחקים בנו לסלוח , בניגוד להרגשתנו ? כדאי לבקש מהתלמידים להתייחס לשאלות אלה דרך סיפורים אישיים שלהם הנוגעים לנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר