עמוד:113

הפרק " זמני הפועל ותפקידיהם " ( עמוד 99 בספר הלימוד , כרך ( 1 על פרקי הלשון תוכלו לקרוא בחלק המד"ל הכללי , בעמודים . 22-23 בלימוד זמני הפועל יצאנו מתוך הנחה שדובר העברית כלשון אם שולט בהם באופן עקרוני . לכן לא הארכנו את הדיון בצורות הנטייה בזמנים ובגופים השונים . מוקד לימוד הפועל בפרק זה הוא שימושי הזמנים והפונקציות שלהם , ושילוב פעלים לזמניהם הדקדוקיים בהקשרים חיים . לימוד האמצעי הדקדוקי משמ כאן לא רק לעצמו , אלא כפתח כניסה להכרת סוגות ותת-סוגות . לדוגמה : התלמיד לומד על מרכזיות הפועל בזמן עבר בספרי היסטוריה , ובעבר אקטואלי ( עבר קרוב ) – בידיעות עיתונאיות . בפרקים אחרים ( ראו פרק 3 מפרקי הלשון ) נראה את מרכזיותי של ההווה הכללי , זה המציין במקרים רבים פעולה המתרחשת בדרך כלל , מתוך נוהג או הרגל . זמן ההווה הכללי הוא אמצעי מרכזי בכתבות מידע ובערכים באנציקלופדיות , המתארים תופעות בעולם . בספרי סדרת מילה טובה אנו קושרים לימוד זמנים נוספים לסוגות – זמן עתיד ודרך הציווי . יצוין שזמני הפועל אינם זמנים כרונולוגיים , אלא זמנים יחסיים לרגע הדיבור או הכתיבה . כל זמן דקדוקי יכול לציין פעולות הרחוקות מאוד בזמן זו מזו , ויש שפות המחלקות את "רצפי הזמנים" בין מספר גדול של זמנים דקדוקיים . תלמידים מתקדמים יוכלו לעבוד על עתיד קרוב לעומת עתיד רחוק ( כגון עתיד בנבואות מקראיות , ( או על עבר רחוק ( הנהוג , לדוגמה , בספרי היסטוריה או בחלק גדול מפרקי התנ"ך ) לבין עבר קרוב , המוסר אירועים אקטואליים שקרו לא מזמן , כגון בדיווח העיתונאי . ידיעות בעיתון וכותרותיהן כבר בגיל צעיר רצוי לעורר בתלמידים סקרנות לסביבתם ולאירועים הקורים בחברה שלהם . חלק מהידיעות בעיתונים למבוגרים מתאימות , הן בתוכן הן בסגנון , לילדים בגיל צעיר , וחשיפת הילדים להן עשויה לפתח בהם כשירות תקשורתית – הכרת מוסכמות מבניות , סגנוניות ותוכניות של סוגות ותת-סוגות בעיתונות , והיכולת להבין את המסרים שלהן . לעתים ניתן להסתפק בכותרת הידיעה ובהתבוננות בתמונה נלווית . אפשר לערוך שיחה בכיתה על האירוע המדווח , ולבקש מהתלמידים תגובה ( בעל-פה או בכתב ) על התמונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר