עמוד:50

הרחבת גבולות הביטוי והיצירה טיפוח האוריינות החזותית אמנות כאמצעי לשכלול כישורי הבעה וניתוח מילוליים המחשה והעשרה העולם שלנו מוצף בגירויים חזותיים . בשנים האחרונות , עם התפתחות המדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות , חדר הדימוי החזותי כמעט לכל סוג של תקשורת , והוא מחליף בהדרגה יותר ויותר מהתכנים המילוליים : בעיתונים נראה צילומים גדולים יותר , ספרים הופכים לסרטים מצליחים , השימוש באייקונים ותמונות במקום דיבור או כתיבה מתאפשר בזכות הסמרטפונים , ודפי האינטרנט גדושים בדימויים שמטרתם ללכוד את תשומת לבו של הגולש המרפרף . הזמינות של צילום והעברה של תמונות ממקורות שונים , הקצב המסחרר של מידע הזורם סביבנו , העומס העצום של מסרים חזותיים שנשקפים ומרצדים מכל עבר – כל אלו מובנים מאליהם בעידן התקשורת החזותית שאנו חיים בו . תלמידי המאה ה-21 נולדו וגדלים לתוך השיח החזותי הרווי , ולומדים באופן ספונטני לנווט בתוך ים הדימויים , לצרוך ולהשתמש בהם ואף ליצור אותם . גישת משרד החינוך רואה את המדיה החזותית כשפה שיש ללמוד את רבדיה , ולתווך את המשמעויות השונות שצפונות בה ( לעיתים אף מוסתרות בכוונת מכוון , ( שפה שיש לפענח כדי להשתמש בה ולצרוך אותה בתבונה . " אוריינות חזותית " היא היכולת להשתמש בדימויים חזותיים לחשיבה , ללימוד ולביטוי . במושג " דימויים חזותיים " הכוונה היא בין השאר לתמונות , לצילומים , למפות , לדיאגרמות , לסרטים , לכרזות , לפרסומות , לקריקטורות , לאייקונים , לסמלילים וכו . ' אוריינות חזותית מעניקה חינוך לצפייה ביקורתית במסרים הנראים . היכולת להבין מסרים סמויים , לבחור מתוכם את הרצויים , ולהבין את המשמעויות של כל אחד , וזאת על מנת לעמוד אל מול עולם הדימויים החזותיים הגואה . האוריינות החזותית נתפסת כחלק בלתי נפרד מלימוד השפה והבנתה , ומעבר לכך - כדרך להרחיב את גבולות הביטוי והיצירה , במסגרת החינוך הלשוני . על העולם המילולי והחזותי להשלים ולהעמיק זה את זה . אמנות היא חלק מתוך המדיה החזותית שמקיפה אותנו , אך היא חלק מיוחד : מעין אי , עדיין משוחרר ברובו מהשפעות צרכניות ומסחריות למיניהן , אישי ורב-מימדי . 100 מתוך " אוריינות חזותית בהוראה ובסביבתה , " משרד החינוך , פיתוח מקצועי לעובדי הוראה / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / PituachMiktzoie / PituachMiktzoi / OryanutChazutit 101 רחל ליטאש , לראות" להבין ללמוד , " מדף לספרות פדגוגית http : // www . cet . ac . il / libraries / teachers-librarians / call . asp # call 102 " תוכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ד׳-ג׳ , " משרד החינוך , עמ' - 10 שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת http : // meyda . education . gov . il / files / Yesodi / ChomreyEzer / Tochnit . pdf

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר