עמוד:49

חינוך לשוני ואמנות " יש לזכור שאולמות התצוגה במוזיאונים והחפצים האמנותיים המוצגים בהם אינם אלא הקנקן , ואילו התוכן נוצר על ידי המבקרים " . ז' ) 'ורז באטאיי ) בספר " מילה טובה מאוד לכיתה ה " משולבים ייצוגים חזותיים רבים , וביניהם יצירות אמנות . הייצוגים החזותיים הופכים לחלק בלתי נפרד מהחינוך הלשוני , ושילובם מאפשר : שמפגישה את התלמידים עם אסטרטגיות שונות להבנת המשמעות של המילים בטקסט . השיח במסגרת העבודה בזוגות מקדם שיח מטה-לשוני שבתורו יקדם את הבנת האסטרטגיות האלה ויחזק את השימוש בהן במפגש עם טקסטים אחרים . פעילות יחידנית –בנוסף להזדמנויות הרבות ללמוד יחד , אין להפחית מערכה של למידה עצמאית / אישית המאפשרת לתלמידים להתבונן על הטקסטים באופן סובייקטיבי ולהתמודד אתם ועם מאפייניהם מתוך תפיסת עולמם האישית . כך למשל בפרק " זוכרים את רבין" ( כרך ( 1 הילדים מתבקשים לאתר פרטים אישיים בטקסט : פרט שקל לדבר עליו ופרט שקשה יותר לחשוף . עבודה יחידנית גם מאפשרת לתלמידים לבחון את טעמם האישי ואת העדפותיהם בעקבות מפגש ראשוני עם יצירה . למשל בפרק " נורית זרחי – ייחודה של יוצרת" ( כרך ( 2 התלמידים מתבקשים להתייחס לתיאורים הקיימים באחד מבתי השיר " אני נותנת ללילה לבוא" ולכתוב איזה חלק בתיאור מצא חן בעיניהם ולמה . הפעילות הזו במסגרת עבודה יחידנית מאפשרת את ההשתהות המתבקשת כל כך אחרי קריאת שיר . ההכרה בשונות התלמידים היא מאבני היסוד של תורת החינוך . בהתאמה למדיניות ההכלה והשילוב , הכיתות הרגילות בבתי הספר הן הטרוגניות יותר , ועל המורים להתאים את ההוראה ואת דרכי הלמידה לתלמידים שצורכיהם שונים . העבודה בפורומים משתנים יכולה לתת מענה חלקי גם להיבט זה . בהוראת שפה במיוחד יש להביא בחשבון תלמידים שאיכות קריאתם אינה הולמת את גילם , שאוצר המילים המצומצם שלהם מקשה עליהם להבין את הדברים ולהביעם , וכן תלמידים שרמה נמוכה של ידע עולם מקשה עליהם ליצור הקשרים בין הטקסט הספרותי למציאות חייהם . תלמידים כאלה זקוקים לתיווך בהבנה , בתכנון ובביצוע של פעילויות למידה . אחת הדרכים להנגיש את הטקסט לתלמידים ולהביאם למפגש מוצלח עם יצירות ספרות וקטעי מידע ופעילויות למידה בכתב ובעל- פה היא באמצעות עבודה בקבוצות קטנות . עבודה במסגרת כזו שעשויה להיות יעילה מאוד כשמדובר בתלמידים שמתקשים לפעול במליאה – אם בגלל קשיים בקריאה ובלמידה , אם בגלל קשיים בהבעה ואם מטעמים רגשיים . הקבוצה הקטנה מספקת ביטחון ואינטימיות , מאפשרת תקשורת כמעט אישית ומפנה מקום גם לתלמידים האטיים , הפסיביים , ולאלה החוששים מקצב הלמידה , מהתעלמות או מכישלון . בנוסף לנאמר כאן , יש במד"ל המפורט לפרקים מקומות בהם מוצעות דרכי פעולה לעבודה עם תלמידים מתקשים ועם מתקדמים ומתעניינים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר