עמוד:46

למידה בפורומים משתנים בצירוף " פורומים משתנים" אנו מתכוונים לארגון התלמידים במסגרות העבודה השונות המזומנות להם בספר : עבודה במליאת הכיתה , עבודה בקבוצות , פעילות בזוגות ועבודה יחידנית . עם זאת , המורים מוזמנים כמובן לשנות את הפורום המוצע לפעילות מסוימת בהתאם לשיקול דעתם . מסגרות הלמידה המוצעות עבור הפעילויות השונות בספר נבחרו לאחר מחשבה ומתוך אמונה כי מסגרת הלמידה המוצעת לכל אחת מהפעילויות היא המסגרת המיטבית עבורה . בפעילויות שונות המוצגות במד"ל המפורט לפרקים משובצים הסברים המתייחסים לרציונל הטמון בהתאמת פורום למידה מסוים לפעילות נתונה . שיחה מקדימה במליאה על טקסט - כמו מעשייה , סיפור עם , סיפור בעל רקע היסטורי וכן טקסט הנוגע בנושא אתנוגרפי ועל עולם התוכן התרבותי שהטקסט נטוע בו היא בעלת ערך במקרים רבים . השיחה המקדימה היא מעין תשתית ( גם תוכנית , גם פואטית וגם לשונית ) שעליה יוכלו הילדים למקם את ההקשרים ואת הפרשנות שלהם לטקסט . לשיחות במליאה מטרות ויתרונות נוספים וביניהם שיתוף בידע המביא לידי הרחבת הידע וההבנה של התלמידים בנושאים הנוגעים לתחום הנלמד בשיעור ( הן בהקשר לתחום הנושאי והן בהקשר לתחום האורייני . ( במאמרה של נורית אלחנן " בדרך לאוריינות מדעית" היא עוסקת בחשיבותו של הדיון בכיתה . לדבריה , הדיון בכיתה מוביל לשכלול היכולת ליצור טקסטים מורחבים מבחינה לוגית , לכידים ובעלי קישוריות . פלד-אלחנן אומנם מדברת על טקסטים שנכתבו על-ידי תלמידים בשיעורי מדעים , אך גם כל טקסט מידעי שהם פוגשים מוביל לשכלול יכולת זו . על אחת כמה וכמה כאשר הם מתבקשים למזג מידע ממקורות שונים כפי שמוגדר בתכנית ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות . ה-ו לפיכך , הדיון בפורום הכיתתי העוסק בתוכן הטקסט ( או הטקסטים , ( בהמללתו ובקשר בין השניים , עוזר 92 פלד-אלחנן , נ' ( תשע . ( 2012 – "ב בדרך לאוריינות מדעית . בתוך : ע' השכל-שחם , ר' בורשטיין , ע' עמיר וה' אתקין ( עורכות . ( מזמרת הלשון – עיון ומחקר בחינוך הלשוני ( עמודים . ( 243-269 ירושלים . הוצאה לאור : משרד החינוך . 93 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג הפקת משמעות מטקסטים מעולם השיח העיוני . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' . ( 21-25 ) ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa ב"מילה טובה מאוד לכיתה ה" התלמידים נחשפים למגוון של טקסטים המאופיינים בתצורות שונות וכוללים ייצוגים שונים . בפרק " חג הסיגד " ( כרך ( 1 הם לומדים על מהות החג הן דרך טקסט והן דרך ייצוגים ויזואליים כמו תמונות ומדליות ; בפרק " הזכות לחינוך" ( כרך ( 2 הם ממזגים מידע מתוך טקסט , תמונות ומפה ; בפרק " ביקור במוזיאון" ( כרך ( 2 התלמידים מתבקשים " לשוטט" במוזיאון וירטואלי שבמהותו מהווה טקסט היפר-קישור וכולל טקסטים לא רציפים וייצוגים חזותיים ( תמונות . ( בפרקים "שיעור כינור , " " ידיד נפש , " " אחים מיוחדים" ( שלושתם בכרך ( 1 ועוד התלמידים דולים את הידע שלהם הן מטקסט כתוב והן מסרטון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר