עמוד:45

המיומנויות של הקוראים : טקסטים רציפים , טקסטים לא-רציפים , טקסטים מעורבים וטקסטים מרובים . להלן הגדרותיהן של תצורות אלה על-פי אותה מסגרת מושגית : . 1 טקסטים רציפים הם טקסטים הנבנים ממשפטים המצטרפים לפסקות . ה פּ סקות יכולות להיות משולבות במבנים גדולים יותר כמו פרקים . טקסטים אלה מאורגנים על-פי מאפיינים חזותיים ( כמו הפרדה לפסקות , שימוש בגופנים בגודל שונה וכדומה ) ועל-פי סמני שיח ( כמו סמני רצף [ לדוגמה " ראשית [ " וקשרי סיבה למיניהם . ( רמזי עיצוב ושיח אלה הם הבסיס לקריאה יעילה . . 2 טקסטים לא-רציפים מאורגנים בצורה של רשימות ומצריכים גישה שונה של קריאה . דוגמאות לטקסטים לא-רציפים : רשימה , טבלה , תרשים . . 3 טקסטים מעורבים הם טקסטים הבנויים גם מחלקים רציפים וגם מחלקים לא-רציפים , המקיימים ביניהם קשר קוהרנטי . . 4 טקסטים מרובים מכילים טקסטים שכל אחד מהם נוצר באופן עצמאי ועומד בפני עצמו . לא תמיד ברור הקשר בין הטקסטים השונים שהוצבו אחד ליד השני . הטקסטים המרובים יכולים לכלול טקסטים רציפים בלבד או לא-רציפים בלבד או שילוב של השניים . בכל אחת מהתצורות המוזכרות לעיל , המתייחסות לטקסטים מילוליים , יכולים להיות משולבים גם ייצוגים חזותיים כמו תמונות או קטעי וידאו . –כחלק מהטקסט המילולי . הטקסטים שהתלמידים פוגשים בספרי המדעים הם מולטי-מודאליים . לנוכחותם של טקסטים מולטי-מודאליים , כלומר טקסטים מרובי ייצוגים , בחינוך הלשוני יש חשיבות מאחר שאחת מהמטרות בטיפוח כישורי שפה ואוריינות היא לחשוף את התלמידים לנושאים מעולמות תוכן שונים ולסוגות שונות של טקסטים , המופיעים בתצורות שונות וכוללים ייצוגים שונים . העיסוק בטקסטים מולטי-מודאליים נעשה חיוני יותר נוכח השימוש הגובר בסביבה הדיגיטלית , המאפשרת לכלול בתוכה טקסטים מולטי-מודאליים מתוחכמים אף יותר מאלה המופיעים בספרים מודפסים-כמו למשל האפשרות לכלול סאונד , או סרט וידיאו המורכב מייצוגים ויזואליים וממלל . השילוב של ייצוגים ויזואליים לצד טקסט כתוב נובע ממטרת הכותבים : ייצוגים ויזואליים יכולים להשלים את הנאמר בטקסט והם יכולים להבהיר או להדגים דברים שנאמרו בטקסט . ייצוגים כאלה יכולים להיות הכרחיים ולא-הכרחיים להבנת הכתוב . בקריאה הראשונה של טקסט מרובה ייצוגים מומלץ שהילדים יקראו את הטקסט בקריאה מרפרפת ולא יתעמקו בכל מילה . הקריאה המרפרפת רומזת על המידע הנמסר ובכך תורמת להבנתו ולהבנת אופן הארגון שלו ; לאחר מכן כדאי לפרט יחד במליאת הכיתה מהם הרכיבים המרכיבים את הטקסט ולשאול שאלות כמו : מה ניתן ללמוד מהתצלום ? ( ביחידת ההוראה " כאן ביתי" ניתן לעיין בדגם הוראה העוסק בנושא של טקסט מרובה ייצוגים ( . 87 שם 88 פלד-אלחנן , נ' ( תשע . ( 2012 – "ב בדרך לאוריינות מדעית . בתוך : ע' השכל-שחם , ר' בורשטיין , ע' עמיר וה' אתקין ( עורכות . ( מזמרת הלשון – עיון ומחקר בחינוך הלשוני ( עמודים . ( 243-269 ירושלים . הוצאה לאור : משרד החינוך . 89 משרד החינוך ( תשע . ( "א-2011 כאן ביתי – מעיינים בפרק על הרשות המקומית בספר מולדת , חברה ואזרחות . 90 שם . 91 שם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר