עמוד:41

חשוב לציין כי על מנת לקדם ולייעל את העבודה , ובכלל זה את הכתיבה , בסביבה מתוקשבת ולהפוך אותה לחלק בלתי נפרד מההוראה , יש לדאוג לפיתוח מקצועי של המורים בנושא . הפעילויות בספר המודפס מזמנות לתלמידים את האפשרות לכתוב " כתיבה מקומית " ( המכ וּ נה לעתים משימת כתיבה קצרת טווח , ( בדרך כלל בהתייחס לטקסט נתון . לצד כתיבה מסוג זה מזומנת להם גם כתיבה הדורשת תהליך ארוך ורחב יותר . תהליך זה כולל כמה גרסאות ויוצר מצבים אותנטיים של טיוט ושכתוב ( למשל לקראת פרסום או הערכה , ( כאשר הטקסט הנתון משמש דגם או השראה , אך אינו מהווה חלק מהטקסט החדש . להלן דוגמאות מייצגות לסוגי הפעילויות שצוינו לעיל . בפרק " על עתיד ועתידנות " ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים ליישם ולהפנים את המידע ש"צברו" במהלך הקריאה בדרך של כתיבה יצירתית חופשית . לשם כך עליהם לשלב בטקסט שלהם פרטי מידע שהופיעו בכתבות שקראו . בהתייחס לפעילות זו הומלץ למורים במד"ל המפורט לפרקים ( ראו עמ' ( X לבקש מהתלמידים להציג בפניהם טיוטה ראשונית וגם לפרסם את תוצריהם הסופיים של התלמידים . בפרק " ידיד נפש" ( כרך ( 1 התלמידים מפיקים " זמירון" ( שירון של פיוטים ) כיתתי . לשם כך , הם מחולקים לקבוצות וכל קבוצה בוחרת פיוט ומכינה תוצר המתקשר אליו . פעילות זו דורשת חלוקת תפקידים , התכוננות והכנת התוצר לקראת פרסומו בקובץ כיתתי . בסיום הפרק "שיעור כינור" ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים לערוך ריאיון ולכתוב כתבה בעקבותיו . בפעילות זו מוצגים לתלמידים השלבים השונים בדרך לפרסום הכתבה שלהם : הכנה לקראת הריאיון , התבוננות בסביבה שבה מתבצע הריאיון , עריכת הריאיון עצמו והכנת הכתבה לפרסום . בפרק " כיסופים לארץ ישראל" ( כרך ( 2 התלמידים מתבקשים להכין סקר שבמסגרתו הם יבדקו טיעונים שונים שאליהם נחשפו בפרק . עליהם לבחור חמישה אנשים , לשאול אותם מה דעתם בנוגע לטיעונים הללו ולכתוב אותה . לסיכום , עליהם לכתוב האם שינו את דעתם בעקבות עריכת הסקר , ואם כן – מהי דעתם עתה . במד"ל המפורט לפרקים הומלץ להכין כרזה או מצגת המסכמת את תוצאות הסקר . הדוגמאות הללו שהוצגו לצורך הדגמה של סוגי הפעילויות שצוינו לעיל , מלמדות על כך שהספר מזמן לתלמידים פעילויות כתיבה בסוגות שונות . לפניכם עוד כמה דוגמאות לפעילויות המתייחסות לכתיבת טיעון : בפרק " על עתיד ועתידנות" ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים לנסח פסקת טיעון קצרה הכוללת טענה ונימוקים שיבואו לידי ביטוי בדוגמאות מתוך כתבה שקראו . הכתבה משמשת מקור מידע שהתלמידים צריכים להתבסס עליו . הפעילות מעלה למודעות את הצורך בתשתית מידע ובביסוס דעה בעת כתיבת טיעון . גם בפרק " עצים בסערה" ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים לכתוב פסקת טיעון , הכוללת את הטענות העיקריות שעלו בטקסט שקראו , ולצרף נימוקים המבססים טענות אלה . פעילות כתיבה זו המכינה את התלמידים לקראת הפעילות המסכמת של הפרק בה כל קבוצה מציגה את חוות דעתה ונערך דיון בכיתה . פרקים אחדים בספר מזמנים לתלמידים התנסות בכתיבת טקסט מידעי , למשל : בפרק " דרבנים ולווייתנים" ( כרך ( 2 ובפרק " ידיד נפש" ( כרך . ( 1 עוד מזדמן לתלמידים להתנסות בכתיבה יצירתית חופשית - למשל : בפרק " קנה ועץ זית וגם ברוש" ( כרך ( 1 ובפרק " על עתיד ועתידנות" ( כרך , ( 1 כפי שהודגם לעיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר