עמוד:35

הדיגיטלית של הספר מפגישות את התלמידים עם עולמות תוכן שונים במגוון אופנים , המאפשרים פיתוח יכולת מגוונת בתהליכי למידה חווייתיים . הסביבה הדיגיטלית מעוררת מוטיבציה ומספקת לתלמידים חיווי מיידי ואפשרות לחזור על ביצוע המשימה עד להצלחה מלאה . צפייה בסרטוני וידיאו – סרטוני הווידיאו המשולבים בספר הדיגיטלי עונים על כמה מטרות : א . קישור לעולמם התרבותי של התלמידים ולידע קודם שלהם באמצעות סיפור המחבר את עולם התוכן של היצירה לעולם התלמיד מחוץ לבית הספר . ב . קישור לעולמם התרבותי-לשוני של התלמידים באמצעות חיבור בין תופעות לשוניות המוכרות לתלמידים לבין תופעות לשוניות המופיעות ביצירה הנלמדת בפרק . ג . השוואה בין המידע שמספק הטקסט החזותי ( וידיאו ) לבין המידע בטקסט שבספר הלימוד . פעילות מסוג זה מעודדת חשיבה , שאילת שאלות , נקיטת עמדה או הסקת מסקנה . משימות השוואה בין טקסט חזותי לטקסט כתוב מופיעות גם כמשימות סיכום והערכה בספר הלימוד הדיגיטלי . ד . השילוב של סרטוני וידאו בספר מאפשר לעסוק במיזוג מידע הנובע מסוגי מדיה שונים – דבר המהווה את אחת ממטרות הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע עבור כיתה ה . שילוב זה , העוסק באחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה , מהווה את אחת ממטרות הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע עבור כיתה ה . ה . גריין ( טיזר ) לשיח דבור בכיתה - המורים יכולים לעצור את הווידיאו והתלמידים מוזמנים לנבא מה יקרה בהמשך על סמך מה שכבר ראו . בחלק מן הסרטונים מופיעה שקופית שמזמינה את התלמידים לשיח דבור בכיתה . מורים מחברי ספר זה סבורים שהמחשב והאמצעים הטכנולוגיים האחרים ( כמו הווידיאו ) לעולם לא יחליפו את המורה בכיתה . עם זאת , מורים שישלטו בהיבטים הפדגוגים של המחשב וירתמו אותם להשבחה של איכות ההוראה והלמידה ייהנו מהיתרונות שהטכנולוגיה מציעה , כפי שמודגם להלן . מד"לים מצולמים – על גבי הספר יוטמעו כמה מדריכים מצולמים קצרצרים , שיאפשרו למורים לצ פּ ות בהסברים המלווים בהמחשות , בהצעות לתהלוך , בטיפים להוראת הפרק בכיתה ועוד . המדריכים המצולמים מהווים עוד נדבך של המדריך למורה בגרסתו הכתובה . הם מחברים בין היתרונות השונים של המדיה החזותית ואף עונים על השונות הקיימת בקרב המורים בכל הנוגע לדרך הלמידה שלהם עצמם . משימות הערכה מקוונות – בגרסה הדיגיטלית של הספר נוספו שכבות מידע המכילות משימות ההערכה וסיכום של הנלמד בפרק . המורים יכולים לבחור באיזה אופן להשתמש בהיצע – כמבחן או כסיכום . כלי זה מאפשר למפות את התוצאות לפי כל פרט בכיתה ולפי שאלה ומעניק תמונת מצב מהימנה של נושאי הלימוד . 57 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – – CIL בתי ספר יסודיים . מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר