עמוד:26

. 1 בסוף כל פרק זימנו לתלמידים מפגש חווייתי עם השפה – חוויה אוריינית אשר מפגישה את התלמידים עם אוצר מילים הנקשר עם תופעות לשוניות המופיעות בפרק או במעט מן המקרים עם תופעות הקשורות אליו באופן נושאי כלשהו . ישנו סימון איקוני למפגש עם נושא אוצר המילים ( ראו דוגמה בהמשך ) – עלי כותרת הכוללים את התופעות הלשוניות אותם רצינו להדגיש בפרק : מתחת לשם התופעה מופיע לרוב ציטוט מתוך טקסט המופיע בפרק שבו התופעה הלשונית באה לידי ביטוי ; הסבר לתופעה ; ותרגול בגרסה הדיגיטלית של ספר . להלן דוגמה מתוך הפרק " על סליחה ועל כפרה : " בדוגמה הנ"ל ניתן לראות אזכור של שלוש תופעות לשוניות הבאות לידי ביטוי בפרק : מילות ניגוד , צירופי מילים וכינויים . בספר הדיגיטלי לחיצה על אייקון היד מעבירה לפעילות בנושא התופעות הלשוניות . התרגול אינו נותר בהקשר המקומי של המילים שהופיעו בפרק , אלא עובר לעסוק בעיקר במילים אחרות המייצגות את אותה תופעה לשונית : למשל , בדוגמה לעיל היה עיסוק במילות ניגוד נוספות מלבד " אף על פי , " ועיסוק בצירופי מילים אחרים מלבד " בטל ומבוטל" המופיע בפרק . התרגול נעשה באופנים שונים ( זיהוי , התאמה , כתיבה בתבנית קלוז ועוד ) תוך קבלת חיווי . לרוב , במסך האחרון של התרגול מופיעה משימה יצרנית-יישומית שבה הילדים מונחים לשלב את המילים והצירופים שפגשו באותה יחידה דיגיטלית בכתיבה , בהקלטה ובעוד דרכים יצרניות . מסך אחרון זה מזמן מפגש נוסף עם המילים ( כלומר , היקרויות חוזרות עם המילים – דבר חשוב בהקשר לאוצר מילים ) וגם אקטיבי וּ ת – שני אלו תורמים לביסוסן של המילים והצירופים כחלק מאוצר המילים הפעיל של הילדים . האקטיביות של הלומדים מתקשרת להבחנה בין אוצר מילים קולטני לבין יוצרני ולהמלצה הנובעת מכך – יש הרבה מילים שהתלמידים מכירים , אך אינם משתמשים 43 ווהל , א' וארדון , ר' . ( 2002 ) מאפייני הקורא . קריאה , תיאוריה ומעשה – לומדים ומלמדים אוריינות ( עמודים 56- . ( 24 האוניברסיטה הפתוחה . אביב-תל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר