עמוד:13

טקסטים מן המקורות היהודיים – בספר כלולים טקסטים מקראיים ( בהם מזמור מספר תהלים , ( קטעי מדרש ופיוט ועוד . הטקסטים שנבחרו מציגים ומציעים מפגש רלוונטי של התלמידים בבית הספר הממלכתי עם ארון הספרים היהודי . העיסוק בטקסטים מן המקורות מדגיש את מאפייני השפה על רבדיה השונים . בכל המקרים בולטת ההיצמדות למקור ככל האפשר . דוגמאות : מפגש עם מדרשים ניתן למצוא בפרק " והיית אך שמח" ובפרק "אדם ואדמה" ( כרך (; 1 מפגש עם דינים והלכות ניתן למצוא בפרק " עצים בסערה ; " מפגש עם סיפור תלמודי ניתן למצוא בפרק " על סליחה ועל כפרה" ( כרך (; 1 פיוט - בפרק " חד גדיא" ( כרך . ( 2 הטקסט העיוני " עולם השיח העיוני מאגד את כל תחומי הידע הלא-ספרותי הנלמדים בבית הספר ואת ייצוגיהם הטקסטואליים של תחומים אלה . הקריאה , הכתיבה והדיבור בעולמות אלה אמורים לפתח אצל התלמידים ידע תוכני ויכולות של שיח אורייני הנחוצים בתחומי הידע האקדמי והמקצועי " . הטקסטים ב " מילה טובה " נבחרו כדי " לצייד את התלמידים בהבחנות טקסטואליות לקראת תפקוד אורייני בחברה . לשם כך הם ילמדו להבחין בייחודו של כל טקסט וטקסט במסגרת הסוגה שלו ובהקשר החברתי-תרבותי שלו" . חשוב להדגיש שהתפיסה של ספרי " מילה טובה " היא תפיסה מעגלית רב-שנתית , ולפיה ייחשפו הלומדים לסוגות ולתתי-הסוגות השונות במהלך שנות לימודיהם ויעמיקו וירחיבו את הידע בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות והלשוניות ולמיקוד שנבחר על ידי הכותבים . במאמרן " טקסטים עיוניים בכיתה : לקרוא , לכתוב , לשוחח" מציעות הכותבות ארבעה מהלכים ( לא לינאריים ) להוראה וללמידה . מהלכים אלה מתאימים לניתוח טקסטים נקראים ולניתוח טקסטים שכותבים התלמידים . הדגמה ( modeling ) והמללה בקריאת טקסטים עיוניים בכיתה - המורים יכולים לקרוא את הטקסט הנלמד תוך כדי הדגמה של שאילת שאלות על הטקסט , כמו : " מה אני חושבת על מה שנאמר , ?" " מה אני יודע על הנושא , " ? " מה מחדש לי הטקסט , " ? " האם מקור המידע אמין וראוי , " ? " האם המידע רלוונטי לנושא ? למשימה , " ? " מה עוד קראתי בנושא ו" ?" היכן עוד אפשר למצוא חומר בנושא . ?" שאלות אלה יכולות ללוות כל קורא וקוראת במהלך קריאת הטקסט ולעלות לדיון בקבוצה או בכיתה כולה . שאילת שאלות זו עומדת בבסיס הביקורתיות החיונית לקריאה של טקסטים עיוניים . 12 מתוך תכנית הלימודים חינוך לשוני עברית – שפה ספרות ותרבות , אתר משרד החינוך , לשונית "עולמות שיח וסוגות" – " השיח העיוני" http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot _ Limudim / Chinuch _ Leshoni / TochnitLi mudim / olamot / hiyuni . htm 13 שם , לשונית " עולמות שיח וסוגות" – " הקדמה " http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot _ Limudim / Chinuch _ Leshoni / TochnitLimudim / olamot / Hakdama . htm 14 מור , א , ' גביע , נ , ' ושחר , ת ' . ( 2001 ) טקסטים עיוניים בכיתה : לקרוא , לכתוב , לשוחח . בתוך : ד' וולף וד' הלוי-דרזנר ( עורכות , ( טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי ( עמודים . ( 42 – 27 משרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר