עמוד:258

4 לפניכם סקיצות של משולשים . נסו לקבוע על פי הנתונים אילו מהמשולשים בוודאות חופפים למשולש . GRP הסבירו , וכתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . 5 האם בין המשולשים שלפניכם יש משולשים חופפים ? נמקו . 6 בכל סעיף : הסבירו כיצד אפשר להסיק מהנתונים ששני המשולשים חופפים . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . השלימו שוויונות נוספים שאפשר להסיק מהחפיפה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר