עמוד:204

עיקר ה דברים א . פונקציות שני צירי–מספרים המאונכים זה לזה מהווים מערכת צירים . לציר האופקי נהוג לקרוא ציר x ולציר האנכי נהוג לקרוא ציר . y נקודת החיתוך של הצירים נקראת ראשית הצירים , ומסמנים אותה כנקודת האפס של כל אחד מהצירים . מתארים נקודה באמצעות זוג סדור של מספרים : המספר השמאלי הוא שיעור x–ה של הנקודה , והמספר הימני הוא שיעור y–ה שלה . דוגמה : את הנקודה A במערכת הצירים מתארים כך : ( 3 , -2 ) כאשר מסרטטים צורה גאומטרית במערכת צירים , אורך הקטע המייצג יחידה בציר x ואורך הקטע המייצג יחידה בציר y חייבים להיות שווים . כדי לקבוע אם קו הוא עולה או יורד בודקים את הכיוון שלו משמאל לימין . קו עולה הוא קו שעבור כל נקודותיו - כאשר שיעורי x–ה גדלים , גם שיעורי y–ה גדלים . דוגמה : קו יורד הוא קו שעבור כל נקודותיו - כאשר שיעורי x–ה גדלים , שיעורי y–ה קטנים . דוגמה : קו קבוע הוא קו שעבור כל נקודותיו - שיעורי y–ה קבועים . דוגמה : תחום העלייה של הגרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף עולה . תחום הירידה של הגרף הוא ערכי x–ה שעבורם הגרף יורד . דוגמה : בגרף יש שני קווים עולים : הקו שבין הנקודות A–ו T והקו שבין הנקודות . E–ו D תחום העלייה של הגרף הוא : ערכי x שבין -4–ל -6 וערכי x שבין . 5–ל 2 ( הקטעים הצבועים בירוק ( . בגרף יש שני קווים יורדים : הקו שבין הנקודות C–ו A והקו שבין הנקודות . D–ו C תחום הירידה של הגרף הוא : ערכי x שבין . 2–ל -4 ( הקטע הצבוע בכתום ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר