עמוד:196

ב . ייצוג מידע על ידי גרפים ) עמ' ) 23-14 ) 2 א . 1 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 2 מ"ס 24 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 3 מ"ס 26 שטח : 36 סמ"ר , היקף : מ"ס 30 ב . ) 3 C 3 B 2 D 1 א . A תל אביב , B חיפה , C טבריה , D ירושלים ) 8 א . 20 ! C ב . 20–כ דקות ) 9 א . 16 : 00 , 11 : 30 ב . מ”ק 200 ג . 8 : 00-13 : 00 ד . 15 : 00-18 : 00 ה . 13 : 00-15 : 00 ו . מ”ק 100 ז . מ”ק 150 ) 10 א . 13 : 00-15 : 00 ב . 15 : 00-18 : 00 ג . ) 11 13 : 00-15 : 00 א . 18 דקות ב . 16 , 1 דקות ג . 150 ליטר , 13-9 דקות ד . 350 ליטר ה . בדקות 225 , 7-4 ליטר ; בדקות 150 , 13-9 ליטר ) 12 א . 3 ימים ב . 30 מילימולאר ג . בימים שלישי ורביעי לניסוי ) 14 ב . גרף ג ) 16 א . הבריכה שרוקנו - גרף אדום ב . ק”מ 0 , ק”מ 1 , 600 ג . ק”מ 400 , ק”מ 1 , 400 ד . הבריכה שמילאו , ק"מ 400–ב ה . 36 שעות ו . 18 שעות ז . 48 שעות , ) 17 ק”מ 1 , 000 א . - 77 גרף אדום ב . מ”ק 5 - 88 , מ”ק 15 - 77 ג . 77 ד . 90 דקות , מ"ק 20 ה . מ”ק 30 , שעה ו . מ”ק 25 , 105 דקות ז . מ”ק 60 - 77 , מ”ק 50 - 88 ח . ) 18 77 ב . מ”ק 80 , מ”ק 160 ג . בין 3–ל 2 ד . מ”ק 240 ה . לא ) 19 א . תעריף א - גרף אדום ב . תעריף ב ג . תעריף א ד . מ”ק 400 , ח"ש 1 , 400 * מופיעות חלק מהתשובות . תשובות * פונקציות א . נקודות במערכת צירים ) עמ' ) 13-4 ) 3 A ( 4 , 4 ) B ( -4 , 3 ) C ( 3 , -2 ) E ( -3 , -2 ) ) 2 א . A ( 1 , 2 ) B ( -4 , 3 ) C ( 3 , -2 ) D ( -3 , -2 ) E ( -5 , 0 ) K ( 0 , -4 ) M ( 3 , 0 ) ב . ) 7 B ( 5 , -1 ) C ( 0 , 5 ) D ( -2 , 0 ) E ( 4 , -2 ) F ( -3 , -1 ) ) 4 ( 0 , 0 ) ב . מלבן ) 11 א . B ( -2 , 0 ) D ( 3 , -5 ) G ( 0 , 4 ) ) 13 B ( 5 , 2 ) C ( 5 , -3 ) D ( -4 , -3 ) E ( 1 , 2 ) K ( 0 , 2 ) L ( 5 , 0 ) S ( -4 , 0 ) ) 12 א . B ( 5 , -3 ) A ( -5 , 3 ) ב . ) 14 C ( 5 , 3 ) D ( -5 , -3 ) א . B ( -2 , 6 ) D ( -8 , 2 ) ב . שטח : 24 יחידות שטח היקף : 20 יחידות אורך ) 16 א . A ( -30 , 5 ) B ( 30 , 1 ) ב . C ( 1 . 5 , 8 ) D ( -1 , -2 ) ג . ) 19 E ( 9 , -5 ) F ( -6 , 10 ) א . K ( -2 , 1 ) ב . A ( 6 , -1 ) ג . B ( 3 , 6 ) ד . ) 21 D ( -3 , 0 ) א . ( 30 , 20 ) ( -30 , 20 ) ( -30 , -20 ) 2 ( -2 , 2 ) ( 2 , 2 ) ( 2 , -2 ) ( -2 , -2 ) 1 A ( -3 , 2 ) C ( 5 , 5 ) . א ) 22 ( 30 , -20 ) ב . ( -2 , 1 ) נמצאת מחוץ למשולש . ) 23 א . B ( 1 , -2 ) ) 26 א . 1 ציר , 1 : x ציר 2 1 : y ציר , 10 : x ציר ) 28 10 : y ב . D ( 2 , 1 ) ג . 6 יחידות אורך ד . 27 יחידות שטח C ( 2 , -5 ) D ( -4 , -5 ) ) 30 ( -a , b ) ( -c , d ) ) 29 D ( -6 , -2 ) E ( -6 , 6 ) G ( 12 , -2 ) ) 33 A ( -4 , 2 ) B ( 4 , 0 ) C ( 3 , -3 ) D ( 0 , -4 ) L ( -5 , 0 ) M ( -4 , -3 ) P ( 3 , -5 ) ) 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר