עמוד:183

הרחבה 43 1 באריזת סוכריות 15 % מהסוכריות הן בטעם מנטה ו– מהסוכריות בטעם קולה . 3 השאר הן 31 סוכריות בטעם תות . א . יעל סימנה x–ב את מספר הסוכריות בטעם קולה . ציינו מה המשמעות של הביטויים הבאים בסיפור : 1 0 . 15 ב 3 x 2 3 x-31 ב . רחל סימנה a–ב את מספר הסוכריות באריזה . מה משמעות הביטוי a - 0 . 15 a - 31 בסיפור ? ג . כמה סוכריות באריזה ? 44 מחיר ג"ק 1 קלמנטינות נמוך ₪ 2–ב ממחיר ג"ק 1 תפוזים . מחיר ג"ק 1 אבוקדו גבוה פי 3 ממחיר ג"ק 1 קלמנטינות . מחיר ג"ק 3 אבוקדו גבוה ₪ 6–ב ממחיר ג"ק 5 תפוזים . א . בחרו משתנה כרצונכם , כתבו ביטויים אלגבריים עבור הגדלים שבסיפור , וכתבו משוואה . ב . נסמן x–ב את המחיר של ג"ק 1 אבוקדו . ציינו מה המשמעות של כל ביטוי בסיפור . 1 x + 2 2 3 x - 6 3 3 x 4 5 ( x + 2 ) 5 3 x - 5 ( x + 2 ) 3 3 3 ג . מצאו את המחיר לקילוגרם של כל אחד מהפירות . 45 תמר קנתה מחברות גדולות במחיר ₪ 7 למחברת , ומחברות קטנות יותר במחיר ₪ 5 למחברת . מספר המחברות הקטנות היה גדול 3–ב ממספר המחברות הגדולות . מחירן של כל המחברות הגדולות שתמר קנתה היה גבוה ₪ 25–ב ממחירן של כל המחברות הקטנות . סמנו במשתנה את אחד הגדלים שבסיפור , כתבו משוואה מתאימה ומצאו כמה מחברות מכל סוג תמר קנתה . 46 מחיר סוכרייה על מקל גבוה 30–ב אג' ממחיר סוכרייה רגילה . ליוני יש סכום כסף שיכול להספיק לו בדיוק לקניית 5 סוכריות על מקל , או לקניית 7 סוכריות רגילות וסוכרייה אחת על מקל . מצאו את המחירים של סוכריות משני הסוגים . 47 גילה של מיכל קטן פי 5 מגילה של אמה . לפני 3 שנים היה גילה של האם גדול פי 9 מגילה של מיכל . א . נסמן x–ב את גילה של מיכל . ציינו מה המשמעות של כל ביטוי בסיפור . 1 x - 3 2 5 x - 3 3 5 x - 3 4 9 ( x - 3 ) 9 ב . נסמן את גילה של האם . m–ב בדקו כל משוואה וקבעו אם היא מתאימה לסיפור . m m 1 9 ( m - 3 ) = 5 m - 3 2 9 ( m - 3 ) = + 3 3 m - 3 = 9 ( - 3 ) 5 5 ג . מה גילן של מיכל ואמה כעת ? ענו על השאלה בשתי דרכים : בעזרת סעיף א ובעזרת סעיף ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר