עמוד:182

36 פתרו את המשוואות . א | 2 (› + 1 ) - ( 1 + x ) = 2 - ( 1 - 3 ›) ב | 1 + 8 x - ( 5 - 14 x ) = 12 + 3 ( x + 11 - 10 x ) | 3 ( x - 5 ) - 2 ( -x + 6 ) = 12 + 5 ( x - 8 ) ג ד | 8 x + 5 ( 4 - 3 x ) + 4 = 2 ( -8 + x - 2 + x ) ה | -5 ( 1 - 4 x ) - 12 ( x + 2 ) = -1 + 4 ( 2 x - 7 ) | 9 ( x - 5 ) + 4 ( 6 - x ) = 3 + 3 ( x + 20 ) - 2 x ו הרחבה 37 פתרו את המשוואות . א | 7 . 4 - 1 . 3 ( 4 x - 2 ) = 4 . 8 x ב | 1 . 6 x - ( x - 2 . 4 ) = 4 ( 0 . 2 x + 1 . 5 ) | 7 + 3 ( 5 - 1 . 5 x ) = 4 ( 0 . 5 x - 1 ) ג ד | 4 x - 5 ( 0 . 4 x - 1 . 6 ) = ( 0 . 1 x + 0 . 4 ) ב 20 ה | 3 . 6 x - 1 . 4 ( 2 x - 0 . 5 ) = 4 . 9 + 5 x - 0 . 2 ( x + 6 ) | 4 ( x-3 . 6 ) - 2 ( 3 x - 1 . 2 ) - 3 x = 2 ( 1 + 0 . 5 x - 4 ) ו 38 פתרו את המשוואות . 39 א . פתרו את המשוואה : 8 x - 32 = 28 - 7 x ב . היעזרו בפתרון שמצאתם בסעיף א ופתרו את המשוואות הבאות . 1 8 ( a + 1 ) - 32 = 28 - 7 ( a + 1 ) 2 8 ב 5 d - 32 = 28 - 7 ב 5 d 3 8 ( p-2 ) - 32 = 28- 7 ( p-2 ) 2 . ג פתרון בעיות מילוליות 40 בחרתי מספר , כפלתי אותו 5–ב ומהתוצאה חיסרתי . 30 המספר שקיבלתי גדול 14–ב מהמספר שבחרתי . מהו המספר שבחרתי ? 41 מספר אחד גדול 12–ב ממספר אחר . 50 % של המספר הגדול שווה ל 60 % של המספר הקטן . מצאו את שני המספרים . 42 שרה קנתה זר של ורדים וחרציות . מספר הוורדים היה גדול 4–ב ממספר החרציות . לאחר כמה ימים נבלו 10 % מהוורדים 25 % –ו מהחרציות , ובסך הכול נבלו 6 פרחים . כמה פרחים היו בזר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר