עמוד:172

4 במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש סימטרי לגבי ציר . x א . השלימו את שיעורי הקדקודים של המשולש . ב . קבעו אם הנקודה ( 0 , 1 ) נמצאת בתוך המשולש או מחוץ למשולש . ג . הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על הצלע . BC ד . הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על צלע אחרת של המשולש . 5 הנקודות C ( -130 , -80 )–ו A ( 110 , 70 ) הן שני קדקודים של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים . א . בנו מערכת צירים מתאימה וסמנו בה את הנקודות . ב . מצאו את שני הקדקודים הנוספים של המלבן וכתבו את שיעוריהם . ג . הציעו שיעורים של שתי נקודות הנמצאות בתוך המלבן . ד . הציעו שיעורים של שתי נקודות הנמצאות מחוץ למלבן . ה . לכל אחת מצלעות המלבן הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על הצלע . ב . ייצוג מידע על ידי גרפים 6 בתחנת דלק יש כמה סוגי דלק במחירים שונים . ארבע מכוניות הצטיידו בדלק . כמות הדלק והתשלום עבורו מתוארים במערכת הצירים שלפניכם . היעזרו במערכת הצירים וענו : א . האם מכונית B הצטיידה בכמות דלק גדולה מזו של מכונית ? D הסבירו . ב . האם מכונית C הצטיידה בדלק מסוג זול מזה של מכונית ? D הסבירו . ג . איזו מכונית הצטיידה בדלק מהסוג היקר ביותר , ואיזו הצטיידה בדלק מהסוג הזול ביותר ? 7 הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים בבריכה בזמן שחלף מתחילת המילוי . א . באילו פרקי זמן התמלאה הבריכה ? באילו פרקי זמן היא התרוקנה ? ב . מתי הייתה בבריכה כמות המים הגדולה ביותר ? ג . כעבור כמה שעות מתחילת המילוי היו בבריכה 400 ליטר מים ? ד . כעבור כמה שעות מתחילת המילוי היו בבריכה יותר 200–מ ליטר מים ? ה . כיצד השתנתה כמות המים בבריכה מסוף השעה השלישית עד סוף השעה החמישית ? ו . כתבו דוגמה לשתי נקודות זמן שונות שבהן הייתה בבריכה אותה כמות מים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר