עמוד:164

32 הגובה של מנסרה משולשת הוא מ"ס 8 . בסיס המנסרה הוא משולש שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 15 ואורך הגובה לצלע זו הוא מ"ס 4 . א . סרטטו סקיצה של בסיס המנסרה וסמנו עליו את הנתונים . ב . חשבו את נפח המנסרה . 33 לפניכם פריסה של מנסרה . ( הסרטוט מוקטן , כל משבצת מייצגת ריבוע ששטחו 1 סמ ( . ר" א . מבלי להיעזר בכלי מדידה מצאו : 1 את אורכי הקטעים . MK–ו PM , CD 2 את גודל הזווית . PMK ב . חשבו את שטח הפנים של המנסרה . ג . חשבו את נפח המנסרה . 34 למשפחת כץ , הגרה במושב , יש אסם שצורתו כמנסרה משולשת ותיבה בעלות פאה משותפת ( ראו סרטוט מוקטן . ( א . מהו נפחו של האסם ? ב . בני המשפחה מעוניינים לצבוע את האסם מבחוץ ( כולל הגג . ( הצבע נמכר במכלים של ליטר אחד , ובליטר אחד אפשר לצבוע ר"מ 16 . כמה מכלים של צבע דרושים לצביעת האסם ? הרחבה 35 לפניכם סקיצה של בית בובות מעץ , ובו חדר אחד ועליית גג . הבית מורכב מתיבה ומנסרה משולשת בעלות פאה משותפת . האם נפח עליית הגג שווה למחצית נפח החדר ? גדול יותר ? קטן יותר ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר