עמוד:163

הנפח של מנסרה משולשת הוא שטח הבסיס כפול גובה המנסרה . נימוק : כל מנסרה משולשת ניתן לחלק לשתי מנסרות משולשות שבסיסיהן משולשים ישרי–זווית : נפח המנסרה הגדולה שווה לסכום הנפחים של שתי המנסרות שהתקבלו , ולכן נפח המנסרה הגדולה הוא : hS 1 + hS = h ( S 1 + S 2 ) = hS S 29 חשבו את הנפח של כל אחת מהמנסרות המשולשות . ( הסרטוטים מוקטנים ( . 30 בכל סעיף כתבו ביטויים מתאימים לנפח המנסרה ולשטח הפנים שלה . א . בסיס המנסרה הוא משולש ששטחו 150 סמ"ר והיקפו מ"ס 60 ; גובה המנסרה הוא מ"ס a . ב . גובה המנסרה הוא מ"ס 10 ; בסיס המנסרה הוא משולש ישר–זווית ושווה–שוקיים שאורכי ניצביו מ"ס a ואורך היתר שלו מ"ס 40 . 31 א . נפח מנסרה משולשת הוא 100 סמ"ק , וגובהה מ"ס 20 . מהו שטח הבסיס של המנסרה ? ב . נפח מנסרה משולשת הוא 200 סמ"ק וגובהה מ"מ 400 . בסיס המנסרה הוא משולש ישר–זווית , שאורך אחד מניצביו הוא מ"ס 5 . מהו אורך הניצב השני ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר