עמוד:159

נפח של מנסרה דיון 21 במשימה זו נשתמש בשתי מנסרות משולשות זהות למנסרה שבניתם מפריסה 1 שבסיסה משולש ישר–זווית ( במשימה . ( 1 אפשר לבנות מהפריסה מנסרה נוספת או לעבוד בזוגות . א . הצמידו את שתי המנסרות המשולשות בדרכים שונות , כך שבכל פעם זוג פאות חופפות יונחו בדיוק זו על גבי זו . נסו ליצור כך גופים שונים רבים ככל האפשר . אילו סוגים של גופים קיבלתם ? ב . האם אפשר לקבל משתי המנסרות תיבה ? אם כן , הסבירו איך אפשר ליצור אותה . איך אפשר לדעת שאכן התקבלה תיבה ? ג . 1 ציינו את ממדי התיבה המתקבלת משתי המנסרות המשולשות . ( אין צורך לבצע מדידות - אפשר להיעזר במידות המסומנות על הסרטוט המוקטן ( . 2 מה נפח התיבה ? תזכורת ממדי תיבה הם האורכים של שלוש צלעות היוצאות מקדקוד אחד . ד . › מהו נפח המנסרה המשולשת שבניתם מפריסה ? 1 חישוב הנפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית אם נרצה לחשב את הנפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר–זווית ( כמו בסרטוט , ( 1 נצמיד אליה מנסרה זהה במידותיה , ונקבל את התיבה שבסרטוט . 3 נפח המנסרה המשולשת הוא מחצית מנפח התיבה שתתקבל . אם אורכי הניצבים של בסיס המנסרה הם b–ו a וגובה המנסרה הוא , h אז ממדי התיבה שתתקבל הם h–ו b , a ונפחה הוא › › h › › h ומכאן שנפח המנסרה הוא : 2 שימו לב : ניתן לחשב את הנפח רק כאשר המידות h–ו b , a נתונות באותן יחידות אורך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר