עמוד:131

הרחבה 25 במשולש שווה–שוקיים אחת הצלעות ארוכה מצלע אחרת פי . 4 איזו משתי הצלעות היא שוק של המשולש ? נמקו . הרחבה 26 בכל סעיף מתואר קשר בין האורכים של שלושה קטעים ( בס . ( מ" הסבירו מדוע לא ניתן לבנות מקטעים כאלה משולש . א . 3 a + 10 , 2 a , a ב . m , 5 m - 5 , 4 ( m - 2 ) ג . 5 + x , 3 x + 12 , x משימות לסיכום 27 בכל סעיף הנקודה C נמצאת על צלע של המשולש . ADB ( הסרטוטים מוקטנים ( . ציינו מה ניתן לדעת על פי הנתונים על סוגי המשולשים שבסרטוט . 28 אלכסוני המלבן ABCD נחתכים בנקודה . F הזווית AFB היא זווית קהה . ציינו מה ניתן לדעת על סוגי המשולשים . › ACB–ו › AFB , › BFC 29 נסו לסרטט על דף משובץ משולשים מהסוגים הבאים , מבלי להיעזר בכלי מדידה . הסבירו כיצד סרטטתם . א . משולש ישר–זווית ב . משולש קהה–זווית ג . משולש חד–זוויות ד . משולש שווה–שוקיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר