עמוד:127

סרטוט משולשים לפי נתונים 14 בכל סעיף סרטטו משולש מתאים לתיאור , שאורך אחת מצלעותיו מ"ס 4 . ( היעזרו במשבצות המחברת או בסרגל משולש ( . אם אפשר לבנות משולש נוסף , שאינו חופף לראשון , סרטטו כזה . שערו כמה משולשים שונים ניתן לבנות . א . משולש ישר–זווית ב . משולש קהה–זווית 15 סרטטו משולשים שווי–שוקיים שונים , שבכולם אורך השוק הוא מ"ס 4 . האם בין המשולשים שלכם יש משולש חד–זוויות ? משולש ישר–זווית ? משולש קהה–זווית ? נסו לסרטט משולשים משלושת הסוגים . 16 סרטטו משולש שווה–צלעות משלכם . אפשר להיעזר בשלושה עצמים שווי–אורך ( כגון שלושה גפרורים . ( דיון 17 א . ענת התבקשה לסרטט משולש לפי הנתונים האלה : אורך אחת הצלעות במשולש הוא מ"ס 5 ; המידות של שתי הזוויות שליד הצלע הזו הן . 40 !–ו 60 ! ענת סרטטה את הסרטוט שלפניכם . 1 סרטטו גם אתם משולש לפי אותם נתונים , ובדקו אם הוא חופף למשולש שענת סרטטה . 2 האם ניתן לדעתכם לסרטט לפי הנתונים משולש שאיננו חופף למשולש של ענת ? ב . טובי התבקשה לסרטט משולש לפי הנתונים האלה : האורכים של שתיים מצלעות המשולש הם מ"מ 45 ; מ"מ 35–ו הזווית בין הצלעות האלה היא בת . 40 ! טובי סרטטה את המשולש שלפניכם . 1 סרטטו גם אתם משולש לפי אותם נתונים , ובדקו אם הוא חופף למשולש שטובי סרטטה . 2 האם ניתן לדעתכם לסרטט לפי הנתונים משולש שאיננו חופף למשולש של טובי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר