עמוד:122

א . סוגי משולשים מה נלמד ? מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות סרטוט משולשים לפי נתונים קשר בין אורכי צלעות של משולש מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות דיון 1 א . מיינו את המשולשים שלפניכם לפי צלעותיהם : משולש שונה–צלעות , משולש שווה–שוקיים , משולש שווה–צלעות . ב . מיינו את המשולשים לפי זוויותיהם : משולש ישר–זווית , משולש קהה–זווית , משולש חד–זוויות . ג . היעזרו בטבלה ומיינו את המשולשים שבסרטוט מיון כפול : לפי צלעות ולפי זוויות . נסו לסרטט משולשים משלכם למשבצות שנשארו ריקות . אם לא הצלחתם - הסבירו מדוע . משולש ומנסרה משולשת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר