עמוד:107

דיון 43 במקבילית ABCD הצלע CD ארוכה מ"ס 3–ב מהצלע . AD אורך הגובה לצלע CD הוא , מ"ס 4 ואורך הגובה לצלע AD הוא מ"ס 5 . ( הסרטוט מוקטן ( . מהם אורכי הצלעות של המקבילית ? תזכורת השטח של מקבילית שווה לאורך צלע של המקבילית כפול הגובה לאותה צלע . 44 במקבילית ABCD הצלע AD ארוכה מ"ס 6–ב מהצלע . AB הנקודות P–ו K נמצאות על צלעות המקבילית . נתון : BP = מ"ס 15 , BK = מ"ס 10 ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את היקף המקבילית . 45 שטח המלבן CDFH קטן 1–ב סמ"ר משטח המלבן . ABGE הצלע CD ארוכה מהצלע מ"ס 1–ב AB . נתון : DF = מ"ס 7 , AE = מ"ס 9 ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את הממדים של שני המלבנים . 46 היקפו של ריבוע שווה להיקפו של משושה שכל צלעותיו שוות . צלע המשושה קצרה מ"ס 6–ב מצלע הריבוע . מה אורך הצלע של כל אחד מהמצולעים ? הרחבה 47 הישר m חותך את בסיסי הטרפז ABCD בנקודות F–ו E ומחלק את הטרפז למקבילית וטרפז שווי–שטח . נתון : m || AD , CD = מ"ס 7 , AB = מ"ס 3 גובה הטרפז ABCD הוא מ"מ 40 . ( הסרטוט מוקטן ( . מהם אורכי הבסיסים של הטרפז EBCF שהתקבל ? פתרו בשתי דרכים : בעזרת משתנים , וללא שימוש במשתנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר