עמוד:105

34 לפניכם סדרת צורות . כל צורה מורכבת מכדורים כחולים וכדורים אדומים . המשתנה n מייצג את המקום של צורה בסדרה . בכל סעיף קבעו אם קיים מקום n שבו מתקיים המצב המתואר בסעיף . הסבירו . א . מספר הכדורים האדומים שווה למספר הכדורים הכחולים . ב . מספר הכדורים האדומים קטן 15–ב ממספר הכדורים הכחולים . ג . מספר הכדורים הכחולים גדול פי 2 ממספר הכדורים האדומים . ד . מספר הכדורים הכחולים גדול פי 4 ממספר הכדורים האדומים . דיון 35 לטלי יש 4 מדבקות פחות מאשר לרונית . מספר המדבקות של יעל גדול פי 5 מזה של טלי . א . לרונית יש a מדבקות . אילו ביטויים מייצגים את מספר המדבקות של יעל ? 1 a - 4 2 5 a 3 5 ( a - 4 ) 4 5 a - 20 5 5 a - 4 ב . ליעל יש 8 מדבקות יותר מאשר לרונית . כתבו משוואה ומצאו כמה מדבקות יש לכל אחת מהילדות . 36 תלמידי כיתה ז יצאו לטיול שנתי בשלושה אוטובוסים . באוטובוס הראשון היו 4 תלמידים יותר מאשר באוטובוס השני 7–ו תלמידים פחות מאשר באוטובוס השלישי . ידוע כי מספר התלמידים שנסעו בשני האוטובוסים הראשונים ביחד גדול 24–ב ממספר התלמידים שנסעו באוטובוס השלישי . מצאו כמה תלמידים נסעו בכל אחד מהאוטובוסים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר