עמוד:104

30 אוכלוסיית יישוב א מונה כיום 42 , 000 נפש , וצפוי לה גידול של 1 , 200 נפש בשנה . אוכלוסיית יישוב ב היא בת 50 , 000 נפש , ומניחים שהיא תגדל בכל שנה רק 400–ב נפש . בכל סעיף מתואר מצב אחר . בהנחה שקצב הגידול של היישובים יישאר קבוע לאורך שנים , קבעו אם המצב המתואר יתקיים בעתיד . אם כן , ציינו בעוד כמה שנים . אם לא , נמקו מדוע . א . האוכלוסיות של שני היישובים תהיינה שוות בגודלן . ב . אוכלוסיית יישוב א תהיה גדולה פי 1 . 5 מאוכלוסיית יישוב ב . ג . האוכלוסייה ביישוב א תהיה קטנה פי 2 מהאוכלוסייה ביישוב ב . ד . האוכלוסייה ביישוב א תהיה קטנה 4 , 000–ב נפש מהאוכלוסיה ביישוב ב . 31 בשני אולמות יש אותו מספר של כיסאות . באולם א הכיסאות מסודרים 30–ב שורות אחידות באורכן , 60–ו כיסאות נוספים נשמרים בערימות למקרה הצורך . באולם ב כל הכיסאות מסודרים 30–ב שורות אחידות באורכן . בכל שורה באולם ב יש 2 כסאות יותר מאשר בשורה באולם א . כמה כיסאות יש בשורה באולם א ? 32 משלוח מכתב בחברת הרצים עולה ח"ש 20 ועוד 25 אגורות לכל גרם . משלוח מכתב בחברת הזריזים עולה ח"ש 14 ועוד 40 אגורות לכל גרם . כל סעיף מתייחס למחירי המשלוח של מכתב אחד בשתי החברות . האם ייתכן מצב כזה ? הסבירו . א . המחירים בשתי החברות זהים . ב . המחיר בחברת הרצים נמוך ח"ש 9–ב מהמחיר בחברת הזריזים . ג . המחיר בחברת הרצים גבוה ח"ש 2–ב מהמחיר בחברת הזריזים . ד . המחיר בחברת הרצים גבוה פי 2 מהמחיר בחברת הזריזים . אתגר 33 אבי בן 15 ואחיו אהרון בן . 9 האם ביום מן הימים יהיה אבי מבוגר מאחיו פי ? 2 הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר