עמוד:102

25 במתנ"ס מתקיימים שיעורי התעמלות ושיעורי נגינה . רינה משתתפת במהלך השבוע 2–ב שיעורי נגינה וב3– שיעורי התעמלות . שיעור אחד של נגינה נמשך 15 דקות יותר מאשר שיעור אחד של התעמלות . 1 בסך הכול רינה מתעמלת 5 שעות בשבוע . 2 כמה זמן נמשך שיעור אחד של התעמלות ? כמה זמן נמשך שיעור אחד של נגינה ? 26 בחידון שנתי נהוג שהפרס הכספי מחולק שווה בשווה בין שני המשתתפים הטובים ביותר בחידון . השנה הפגינו שלושה משתתפים רמת ידע גבוהה ביותר , והפרס חולק שווה בשווה בין שלושתם . כתוצאה מכך קיבל כל אחד מהזוכים סכום הקטן ח"ש 230–ב מהסכום שמקבל כל אחד מהזוכים בדרך כלל . א . סמנו x–ב את הסכום שמקבל כל אחד מהזוכים בדרך כלל , כתבו משוואה מתאימה ומצאו בעזרתה איזה סכום קיבל כל אחד משלושת הזוכים השנה . ב . סמנו a–ב את הסכום הכולל של הפרס הכספי המחולק לזוכים , כתבו משוואה מתאימה ומצאו בעזרתה איזה סכום קיבל כל אחד משלושת הזוכים השנה . ודאו שקיבלתם אותה תשובה כמו בסעיף א . הרחבה 27 בבית ספר נערך שיפוץ : 4 חדרי הקבצה שווים בשטחם הפכו 3–ל כיתות שוות בשטחן . השטח של כל כיתה גדול ר"מ 7–ב מהשטח של כל חדר הקבצה . א . מצאו את שטחה של כל כיתה . ( התעלמו מהשטח שתופסים הקירות ( . ב . לפניכם ארבע משוואות המתאימות לסיפור . הסבירו מה מייצג המשתנה בכל משוואה . 1 a - 7 = 3 a 2 4 ( p - 7 ) = 3 p 3 4 k = 3 ( k + 7 ) 4 m m 4 4 3 ג . פתרו כל משוואה בסעיף ב ומצאו בעזרתה את שטחה של כיתה . ודאו שבכל הדרכים קיבלתם אותה תשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר