עמוד:93

מחשבים ולא רק ... . 1 על השולחן מונחות שתי צלחות ובהן עוגיות . ציפי אכלה שליש מהעוגיות שבצלחת אחת , ודינה אכלה חצי מהעוגיות שבצלחת השנייה . ציפי ודינה אכלו אותו מספר של עוגיות . א . כמה עוגיות היו בכל צלחת ? ב . האם יש עוד אפשרויות ? אם כן - כתבו מספר אחר של עוגיות בכל צלחת . . 2 האם ייתכן ששליש של מספר אחד גדול מחצי של מספר אחר ? אם כן - כתבו דוגמה ; אם לא - הסבירו . . 3 במכירת חיסול מכרו מוצרים בהנחה של 50 % מהמחיר המהמקורי . לאחר חודש מכרו את המוצרים האלה בהנחה של 50 % מהמחיר החדש . א . האם המשמעות היא שחילקו את המוצר חינם ? הסבירו . ב . מחירו של מעיל לפני מכירת החיסול היה . ₪ 160 מה היה מחירו לאחר שתי ההנחות שניתנו ? . 4 בכל סעיף נתונה טענה . קבעו אם היא נכונה והסבירו את קביעתכם . א . מכפלה של שני מספרים זוגיים היא תמיד מספר זוגי . ב . אם מכפלה של שני מספרים היא מספר זוגי , אז כל אחד מהמספרים גם הוא מספר זוגי . . 5 בכל סיפור חסר מספר . ליד הסיפור רשומים שלושה מספרים , ורק אחד מהם יכול להתאים להשלמת הסיפור . השלימו אותו בסיפור . א . לאבי יש יותר ספרים מאלה שיש לבני . מספר הספרים של אבי שווה % –ל ממספר הספרים של בני . 100 % 175 % 75 % ב . יבול החיטה השנה קטן מהיבול בשנה שעברה . היבול השנה שווה % –ל מהיבול בשנה שעברה . 80 % 125 % 100 % ג . מספר הילדים בכיתתי שכבר חגגו את יום הולדתם השנה שווה למספר הילדים שעדיין לא חגגו אותו . מספר הילדים בכיתתי שעדיין לא חגגו את יום הולדתם שווה % –ל ממספר הילדים שכבר חגגו אותו . 100 % 80 % 125 %

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר