עמוד:89

14 הצלע של ריבוע קצרה מ"ס 2–ב מהצלע של משולש שווה–צלעות . היקף הריבוע שווה להיקף המשולש . א . סמנו x–ב את אורך צלע הריבוע ובטאו באמצעותו את הגדלים האלה : 1 היקף הריבוע 2 היקף המשולש 3 אורך הצלע של המשולש ב . כתבו משוואה המאפשרת למצוא את אורך הצלע של הריבוע . ג . מצאו את היקף המשולש ואת אורך צלעו . 15 רכבת קלה שבה שני קרונות יצאה לדרכה כשמספר הנוסעים בקרון הקדמי גדול פי 2 ממספר הנוסעים בקרון האחורי . בתחנה הראשונה ירדו מהקרון הקדמי 12 נוסעים , ואילו לקרון האחורי עלו 9 נוסעים . כשיצאה הרכבת מהתחנה היה בשני הקרונות אותו מספר של נוסעים . א . סמנו x–ב את מספר הנוסעים שהיו בקרון האחורי בתחילת הנסיעה , ובטאו באמצעותו את מספר האנשים שהיו אז בקרון הקדמי . ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . ג . כמה אנשים היו על הרכבת הקלה בתחילת הנסיעה ? ד . כמה אנשים נסעו בכל קרון לאחר התחנה הראשונה ? 16 פתרו את המשוואות . דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר