עמוד:81

16 ההיקף של משולש הוא . 'מ 27 אורך הצלע הארוכה ביותר גדול 2–ב מ' מאורך הצלע הבינונית . אורך הצלע הקצרה ביותר קטן פי 2 מאורך הצלע הבינונית . לפניכם שלושה סרטוטים של אותו משולש . בכל סרטוט מסומנת צלע אחרת במשתנה . ( כל המשתנים מייצגים מטרים ; הסרטוטים מוקטנים ( . לכל סרטוט : 1 כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את אורכי הצלעות של המשולש , בהתאם לבחירה של המשתנה . 2 כתבו משוואה המתארת את היקף המשולש , פתרו אותה ומצאו את אורכי הצלעות . ודאו שבכל הדרכים קיבלתם אותה תוצאה . דיון 17 בכל סעיף נתונות שתי משוואות . פתרו את המשוואה הראשונה , והיעזרו בפתרון שמצאתם כדי לפתור את המשוואה השנייה . דוגמה לשתי המשוואות מבנה דומה : 1 x + x = 6 2 a + 3 + a + 3 = 6 2 2 פתרון המשוואה הראשונה הוא : x = 4 ( בדקו (! ולכן במשוואה השנייה צריך להתקיים : a + 3 = 4 מכאן שפתרון המשוואה a + 3 + a + 3 = 6 ( המשוואה השנייה ) הוא : a = 1 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר