עמוד:78

8 במרכז הרצאות מוצעות השנה שתי אפשרויות לתשלום : אפשרות ח"ש 35 : 1 לכל כניסה . אפשרות : 2 תשלום שנתי של ח"ש 1 , 400 ותשלום של ח"ש 7 לכל כניסה . א . מאיר מתכנן לבקר במרכז ההרצאות פעם בשבוע , דני מתכנן לבקר שם פעמיים בשבוע , ואילו נתן מתכנן לבקר במרכז ההרצאות פעם בשבועיים . באיזו אפשרות כדאי לכל אחד מהם לבחור ? הידעתם ? בשנה יש 52–כ שבועות . ב . גם חגי מתכנן לבקר במרכז ההרצאות בכל שבוע . נסמן x–ב את מספר הביקורים שהוא מתכנן בכל שבוע . כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את גובה התשלום שחגי ישלם לפי כל אחת מהאפשרויות . ג . לפניכם שלוש משוואות : 1 35 x = 1 , 785 2 7 x + 1 , 400 = 1 , 428 3 7 x + 1 , 400 = 35 x תארו את המשמעות של כל אחת מהמשוואות בסיפור . פתרו את משוואות 1 ו– . 2 הראו כי x = 50 הוא פתרון משוואה . 3 9 במפעל יש שני מכלי מים . בבוקר היו במכל א ק"מ 380 מים , ובמכל ב ק"מ 1 , 500 - מים . באותה שעה התחילו למלא את מכל א ולרוקן את מכל ב : למכל א הזרימו מים בקצב של ק"מ 80 בשעה , ואת מכל ב רוקנו בקצב של ק"מ 60 בשעה . א . מלאו את הטבלה : ב . במשוואות הבאות המשתנה t מייצג את מספר השעות שחלפו מתחילת הפעולה ( מילוי או ריקון . ( 1 1 , 500 - 60 t = 0 2 380 + 80 t = 1 , 180 3 1 , 500 - 60 t = 380 + 80 t תארו את המשמעות של כל אחת מהמשוואות בסיפור . פתרו את משוואות 1 ו– . 2 היעזרו בטבלה ומצאו פתרון למשוואה . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר