עמוד:77

אתגר 4 בכל סעיף רשמו במשבצת ביטוי אלגברי , כך שתתקבל משוואה x = -2–ש הוא פתרון שלה . 5 נתונה המשוואה : 2 x - 7 = - x רשמו מספר במשבצת , כך שתתקבל משוואה שהפתרון שלה הוא מספר שלילי . 6 פתרו את המשוואות . בדקו את הפתרונות על ידי הצבה . דוגמה נפתור את המשוואה 6 - ( x - 3 ) = -4 בשתי דרכים : התבוננות במבנה המשוואה תחילה נחפש את המספר שיש לחסר 6–מ כדי לקבל .-4 המספר הוא , 10 כלומר , x - 3 = 10 ומכאן : x = 13 ביצוע אותן פעולות בשני האגפים נפשט את המשוואה : 7 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר