עמוד:76

א . משוואה ופתרון - חזרה והעמקה מה נלמד ? זיהוי פתרונות של משוואה פתרון משוואות הכוללות שברים 1 בכל סעיף קבעו אם x = -2 הוא פתרון של המשוואה . תזכורת המספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקראים פתרונות של המשוואה . דוגמה x = -5 הוא פתרון של המשוואה , 4 - x = ( 2 + x ) 2 כי אם נציב x = -5 במשוואה - יתקבל שוויון מספרי : 2 בכל סעיף נתונות משוואה ורשימת מספרים . בדקו כל מספר ברשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . 3 נתונה המשוואה : x + x = א . כתבו מספר במשבצת , כך שתתקבל משוואה שפתרונה . x = -1 ב . לפניכם 4 ביטויים אלגבריים . אילו מהם אפשר לכתוב באגף הימני כך שתתקבל משוואה שפתרונה ? x = -1 משוואות - חלק ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר