עמוד:74

28 א . משקלו של גוף הנמצא על נוגה ( ונוס ) קטן פי 1 . 1 ממשקלו על כדור הארץ . 1 כתבו ייצוג אלגברי של פונקציה המתארת את משקלו של גוף כלשהו על נוגה בהתאם למשקלו על כדור הארץ . 2 כתבו ייצוג אלגברי של פונקציה המתארת את משקלו של גוף כלשהו על כדור הארץ בהתאם למשקלו על נוגה . ב . משקלו של גוף הנמצא על צדק ( יופיטר ) גדול פי 2 . 3 ממשקלו על כדור הארץ . 1 כתבו ייצוג אלגברי של פונקציה המתארת את משקלו של גוף כלשהו על צדק בהתאם למשקלו על כדור הארץ . 2 כתבו ייצוג אלגברי של פונקציה המתארת את משקלו של גוף כלשהו על כדור הארץ בהתאם למשקלו על צדק . הידעתם ? משקל של גוף הוא הכוח שבו הוא נמשך לגרם השמים שעליו הוא נמצא . ככל שגרם השמים מסיבי יותר , גדל כוח המשיכה המופעל על הגוף . הירח קטן יותר מכדור הארץ , ולכן כוח המשיכה שהוא מפעיל קטן יותר מכוח המשיכה של כדור הארץ . זו הסיבה שמשקלו של גוף מסוים על הירח קטן ממשקלו על כדור הארץ . למשל : משקלה של מכונית על הירח יהיה כמו משקלו של אופנוע על כדור הארץ . משימות לסיכום 29 אילו ייצוגים של פונקציה אתם מכירים ? תנו דוגמאות . 30 א . מה מאפיין טבלת ערכים שמייצגת פונקציה עולה ? תנו דוגמאות . ב . מה מאפיין טבלת ערכים שמייצגת פונקציה יורדת ? תנו דוגמאות . ג . מה מאפיין טבלת ערכים שמייצגת פונקציה קבועה ? תנו דוגמאות . 31 אילו מהנקודות שלפניכם נמצאות על גרף הפונקציה ? h ( x ) = 2 x - 7 32 נתונות פונקציות : . f ( x ) = 3 x - 2 , g ( x ) = 4 - 3 x השלימו את החסר . 3 33 נתונות פונקציות : f ( x ) = 3 - 2 x , g ( x ) = x - 5 2 בכל סעיף מצאו ערך של x המקיים את השוויון . | g ( x ) = 0 ב | g ( x ) = 3 ג | g ( x ) = -15 ד | f ( x ) = 4 ה | f ( x ) = 0 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר