עמוד:59

20 נתון גרף של פונקציה . א . השלימו את טבלת הערכים לפי גרף הפונקציה . ב . איזה מהתחומים הנתונים הוא תחום העלייה של הפונקציה ? 1 ערכי x שבין -3–ל -6 2 ערכי x שבין 0–ל -3 3 ערכי x שבין 3–ל 0 4 ערכי x שבין 6–ל 3 ג . מהו תחום הירידה של הפונקציה ? 21 נתון גרף של פונקציה . א . השלימו את טבלת הערכים לפי גרף הפונקציה . ב . באילו מהתחומים הנתונים הפונקציה יורדת ? 1 ערכי x שבין 1–ל -2 2 ערכי x שבין 3–ל 1 3 ערכי x שבין 6–ל 3 4 ערכי x שבין 10–ל 6 ג . מהו תחום העלייה של הפונקציה ? ד . כתבו בכתיב אלגברי את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר