עמוד:17

ייצוג של מידע במערכת צירים נקרא גרף . גרף יכול להיות קו ( ישר , עקום או שבור ) או אוסף של נקודות . 7 במעבדה ערכו ניסוי באוכלוסיית חיידקים . הגרף שלפניכם מתאר את הקשר בין גודל אוכלוסיית החיידקים לבין הזמן שעבר מתחילת הניסוי . א . על הגרף הנתון סומנו כמה נקודות ושיעוריהן . כתבו בטבלה את שיעורי הנקודות המסומנות בגרף . ב . מצאו בגרף : מה היה גודל האוכלוסייה בערך בסוף היממה החמישית ? כתבו את התשובה בטבלה . ג . האם לפי הגרף הגיע גודל האוכלוסייה 6 , 000–ל חיידקים ? אם כן - כתבו בטבלה את נקודת הזמן שבה הגיע גודל האוכלוסייה 6 , 000–ל בערך . ד . סמנו במערכת הצירים את הנקודה . ( 4 , 8 , 000 ) האם הנקודה שייכת לגרף ? האם בניסוי זה נמדדה אוכלוסייה של 8 , 000 חיידקים בסוף היממה הרביעית ? הסבירו . ה . סמנו נקודה ששיעור x–ה שלה הוא , 8 והיא איננה שייכת לגרף . האם הנקודה שסימנתם מתארת מדידה בניסוי הזה ? הסבירו את תשובתכם . ו . האם נקודה ששיעור y–ה שלה הוא 200 שייכת לגרף ? ז . האם בזמן הניסוי הייתה נקודת זמן שבה היו רק 200 חיידקים ? במשימה 7 אוכלוסיית החיידקים משתנה במשך הזמן . הזמן ואוכלוסיית החיידקים הם שני גדלים משתנים . 8 חיממו מים בכלי עד שהם הגיעו לנקודת הרתיחה . ( 100 ! C ) כל חמש דקות מדדו את טמפרטורת המים ורשמו אותה . הגרף שלפניכם מתאר את מדידות הטמפרטורה במשך הזמן . א . מה הייתה טמפרטורת המים בתחילת החימום ? ב . כעבור כמה דקות מתחילת החימום הגיעו המים לטמפרטורה של ? 50 ! C בחרו את התשובה הנכונה : 50 דקות 37 דקות 20 דקות 15 דקות ג . כעבור כמה דקות הגיעו המים לנקודת הרתיחה ? ד . הציעו שאלות משלכם שאפשר לענות עליהן לפי הגרף , וענו עליהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר