עמוד:7

נקודות על ציר - x שיעור y–ה שלהן הוא . 0 דוגמאות C ( -4 , 0 ) K ( 0 , 0 ) B ( 3 , 0 ) נקודות על ציר - y שיעור x–ה שלהן הוא . 0 דוגמאות D ( 0 , 5 ) E ( 0 , 3 ) K ( 0 , 0 ) G ( 0 , -2 ) ראשית הצירים - שיעור x–ה ושיעור y–ה שלה הם . 0 דוגמה K ( 0 , 0 ) דיון 10 בכל מערכת צירים מסורטט ישר כחול . א . סמנו ארבע נקודות על הישר וכתבו את שיעורי הנקודות . ב . מה מאפיין את שיעורי הנקודות שסימנתם ? לכל הנקודות על ישר המקביל לציר x יש אותו שיעור . y דוגמה הישר AD מקביל לציר . x שיעור y–ה של כל נקודה עליו הוא : 4 A ( -3 , 4 ) F ( -1 , 4 ) B ( 0 , 4 ) D ( 2 , 4 ) לכל הנקודות על ישר המקביל לציר y יש אותו שיעור . x דוגמה הישר AG מקביל לציר . y שיעור x–ה של כל נקודה עליו הוא : -3 A ( -3 , 4 ) H ( -3 , 2 ) C ( -3 , 0 ) G ( -3 , -1 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר