עמוד:3

תוכן העניינים פונקציות א . נקודות במערכת צירים 4 ב . ייצוג מידע על ידי גרפים 14 › מחשבים ולא רק 24 ... ג . אפיוני קווים בגרף 25 › מחשבים ולא רק 49 ... ד . מהי פונקציה ? 50 › מחשבים ולא רק 63 ... ה . ייצוג אלגברי של פונקציה 64 משוואות - חלק ב א . משוואה ופתרון - חזרה והעמקה 76 › מחשבים ולא רק 83 ... ב . משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים 84 › מחשבים ולא רק 93 ... ג . פתרון בעיות מילוליות 94 ד . השוואת פונקציות 110 משולש ומנסרה משולשת א . סוגי משולשים 122 ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע 134 › מחשבים ולא רק 149 ... ג . מנסרה משולשת ישרה 152 תרגול נוסף 171 תשובות 196 עיקר הדברים 204 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר