עמוד:51

פרק יח : הרפורמציה - מהפכה דתית פעילות מקדימה א . קריאת מפה : הפקת מידע מהמפה הנצרות באירופה במאה השבע עשרה והצגת שאלות הנוגעות למידע העולה מן המפה . ב . סיעור מוחין : אודות המושג כנסייה קתולית . ג . הצגת רשמים : התלמידים יספרו על ביקור בכנסייה : יתארו את המבנה ופריטי הריהוט . אחר תוצג השאלה : האם יכולתם לזהות אם הכנסייה קתולית או פרוטסטנטית ? ד . הסבר מושגים : רפורמציה , מהפכה דתית נושא לדיון : הרפורמציה התרחשה מלכתחילה מסיבות דתיות מובהקות , אך עד מהרה חברו לסיבות אלה עוד מניעים . מה הן הסיבות הדתיות ואילו מניעים אחרים חברו להן ? מומלץ ללמד נושא זה במליאת הכיתה בשל הקושי שעשוי להתעורר כאשר עוסקים בעניין שיש בו היבט תיאולו גי . בפתיחת הדיון בנושא יש מקום לדון בהסבר המושג " רפורמציה" ובסביבות הדתיות להתרחשותה . לפניכם נקודות לציון : › הסיבות הדתיות שגרמו להתרחשות הרפורמציה . חרדה עמוקה בעקבות חוסר הסיכוי לזכות בישועה ובגאולת הנפש , הדגשת חולשתו של המאמין מול האל תוך עיסוק בשאלות אלה : מיהו צדיק ? מה מקומם של טקסטים בפולחן הדתי ? מה מקומם של מעשים טובים ? מה מקומה של האמונ ה שבלב ? וערעור על הדרך שהציעה הכנסייה הקתולית ( שטרי מחילה . ( › לסיבות הדתיות חברו מניעים אחרים : מניעים חברתיים – מרד האיכרים = מניעים פוליטיים – הצטרפות שליטים של נסיכויות ללותר = מלחמת שלושים השנה ( שלום אונגסבורג ושלום וסטפליה מעידים על המניעים הפוליטיים ) ופעי לותו של הנרי השמיני באנגליה . › חשוב להדגיש שהמניעים החברתיים והפוליטיים היו משולבים בסיבות הדתיות . הסיבות הדתיות היו הבסיס להתרחשות הרפורמציה . לסיכום הנושא : תוצג השאלה מהן התמורות שחוללה הרפורמציה בחיי המאמין , במעמד הנצרות באירופה ובמעמד השליטים במדינותיהם ? › מומלץ לערוך פעילות זו בקבוצות התמחות . בדיון מסכם במליאת הכיתה יועלו ממצאי הקבוצות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר