קראו בכותר - מסע אל העבר : עולמות נפגשים, מאות חמישית עד השש עשרה – כיתה ז – מדריך למורה