עמוד:46

פרק יז : מסעות ותגליות פעילות מקדימה לבחירה : א . קריאת כותרות : והפקת מידע מהן . פעילות זו תסייע לליקוט ראשון של מידע על הנושאים שהפרק דן בהם . ב . השוואה : היעזרו באטלס מדיני כדי להציג את מפת העולם כיום והשוו אותה למפות ב פרק ( מפה עמ' , 44 : תמונת מפה עמ' . ( 44 ; התייחסו לשאלה : אילו שינויים התחוללו בהכרת האדם את המרחב הגיאוגרפי . ג . הפקת מידע מ מפ ה : המפה מסעות ותגליות במאה החמש עשרה . מן המפה עולה מידע על נתיבי המסע , על הספנ ים שעמדו בראש המסעות ועל השנים שבהן פעלו . › כדאי לחשב בעזרת קנה המידה של המפה לאיזה מרחק הפליג כל אחד מן הספנים . חישוב המרחק יסייע בהמחשת התעוזה שנדרשה לביצוע המסע . כדי להמחיש את נועזות המסע וההפלגה אל הבלתי נודע אפשר להשוות את המסעות האלה לחלל בימינו ולסכנות האורבות לטייסי החלל . ד . הפקת מידע מתמונות : בנושא : מסע למקומות לא נודעים במאה החמשה עשרה . בעזרת התמונות יוכלו התלמידים ללמוד על הסכנות שעלולות להתרחש בים ולהסיק מסקנות על התחושות שליוו את הספנים ואנשי צוותם . נושא לדיון : כיצד השפיעו המסעות והתגליות על א ירופה , על דרום אמריקה ועל אפריקה ? בפתיחת הנושא בחנו מי היו הספנים ומה היו היעדים שאליהם הגיעו . כדי לבחון את השפעות התגליות על אירופה , על דרום אמריקה ועל אפריקה אפשר לערוך מיפוי של ההשפעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר