עמוד:31

פרק יב : היהודים בימי מסעות הצלב פעילות מקדימה א . ברור מושגים : קהילות אשכנז , גזרות תתנ"ו , קידוש השם . ב . קריאת כותרות : והפקת מידע מכותרות הפרק . נושא לדיון : מה היו דפוסי התגובה של היהודים בקהילות אשכנז בימי גזרות תתנ ? ו" התייחסו לקידוש השם , המרת דת , התגוננות . בחנו : מה א פיין כל דפוס תגובה ? אלו קשיים גלומים בו ? כיצד התמודדו עם קשיים אלו ? בסיכום הדיון התייחסו להנצחת גזרות תתנ"ו בזכרון הלאומי הקולקטיבי וביצירה היהודית והתייחסו לשאלה המופיעה בסוף הפרק : מסעות הצלב נזכרים בהיסטוריה של עם ישראל כאירוע המציין אסון לאומי . א . היעזרו במקורות מידע , וציינו דוגמאות לעוד שני אירועים כאלה . ב . ציון ימי אסון בהיסטוריה הלאומית מאפיין עמים אחרים . הציגו שתי דוגמאות לכך . ג . שערו , מדוע עמים מקפידים לציין ולזכור , אירועים כאלה . פעילות סיכום א . קריאת תעודה : קינת ר' א לע ז ר ממג נצא ( מיינץ ) על אשתו ובנותיו שמתו בפרעות . 33 :: –33 : 9 מן התעודה ניתן ללמוד על האווירה ששררה בבית היהודי , על יחס ראש המשפחה לא ישה ולבנות , על עיסוקיהן ומעשיהן של הנשים בבית היהודי ומחוצה לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר