עמוד:22

נושא לדיון : כיצד התמודד מוחמד עם גורמי הפיצול בחצי האי ערב וכיצד חיזק את הגורמים המאחדים ? › הנושא מזמן ניתוח תופעה מנקודות מבט שונות , לדוגמה : מנהג ג אולת הדם – מסייע לאיחוד אך גורם גם לפיצול = שבט – מבנה ארגוני שיש בו מאפייני איחוד אך גם מאפייני פיצול . א . הצגת בעיות שמוחמד נתקל בהן בהפצת דת הא סלאם ( בגורמי הפ יצול נכללות כמה מהן , ( לדוגמה : כיצד להפיץ אמונה באל אחד , שאינו נראה , באזור שבו מפוזרים שבטים רבים המאמינים באלילים ? כיצד להתייחס ליהודים ולנוצרים ? הנושא מאפשר מיפוי של גורמי הפיצוי וגורמי האיחוד לפי היבטים שונים . המיפוי ייעשה יחד עם התלמידים או על ידם . לפני עריכת מיפוי גורמי הפיצול וגורמי האיחוד אפשר לערוך עם התלמידים רשימה של הגורמים . דוגמה למיפוי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר