עמוד:20

פעילות סיכום א . דיון : היבטים של סובלנות והיבטים של מאבק ביחסי יהודים-נוצרים . רצוי להסביר את המושג סובלנות ולהדגים . יש להשלים את הטבלה במליאת הכיתה תוך דיון בעובדות ובמסקנות העולות מהן . ניתן לשאול : איזו מגמה של פעילות נראית לכם מרכזית יותר בתקופה הנדונה , סובלנות או מאבק ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר