ף

העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . ף-ף כתבו אותיות . ףףףףףףףף ףף כתבו מלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית