העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . א-א ז-ז כתבו אותיות . כתבו מלים . כתבו משפט מהמלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית