העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . נ-נ ת-ת כתבו אותיות . כתבו מלים . חברו בקו זוגות של חרוזים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית