לשיקול דעתה של המורה הסרטון משלים את המידע הנמצא בשלוש הפסקות הראשונות של הכתבה ( ההיסטוריה של האתר ) ובפסקה האחרונה ( תכניות לעתידו של ההר . ( אנו מציעים לשקול לשלב לקראת סיום היחידה צפייה נוספת בסרטון . לקראת הצפייה אפשר להעלות לדיון את השאלות האלה ( או כמה מהן : ( - מה המטרה של הטקסט ושל הסרטון ? - מהו הקשר בין הסגיר של הטקסט לסרטון ? - איזה חלק של הטקסט מתאים בתוכנו למידע שבסרטון ( או שאלה הפוכה ?( - האם ברורה עמדת היוצר / כותב בכתבה ובסרטון ? בעקבות הצפייה בסרטון אפשר להשוות את כותרת הטקסט , , "חירייה" לשם הסרטון , "הר השינוי , "הגדול ולברר איזה שם נותן יותר מידע , עוזר להבין במה מדובר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך