שואלים : אילו מהלכים נקטנו כדי להתגבר על קשיים בטקסט ? ( שיחה על נושא הטקסט , צפייה מקדימה בסרטון , חלוקה לקטעים ומתן שם לכל קטע , ' קריאה מפרקת' של פסקה )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך