בדרך כלל בפסקת הסיום הכותב מסכם את עיקרי הדברים הקשורים לנושא שהטקסט מספר עליו , ולעתים הוא מעלה רעיונות והמלצות לדרכי פעולה בהמשך . הכוונה בקריאת הפסקה האחרונה בטקסט זה היא לבדוק עם התלמידים את הקשר בין פסקת הסיום לבין השאלה המכוונת לקריאת הכתבה , ואת הקשר בינה לבין שם היחידה - ממטרד למשאב . מציאת הקשרים האלה יכולה להוות סיכום לדברים שנאמרו בכתבה . במליאה קוראים את פסקת הסיום . חוזרים לשאלה שניתנה לפני קריאת הטקסט : 'איזה רעיון מבין רעיונות האמנים נראה לך , 'ולמה ושואלים : האם הרעיון שמצא חן בעיניהם התקבל ? האם רעיון אחר התקבל ? מסבירים לילדים שלפעמים לכתבות יש כותרת משנה . מצביעים על שם היחידה - ממטרד למשאב - ושואלים אותם אם לפי פסקת הסיום אפשר להגיד ששם היחידה יכול לשמש ככותרת משנה לכתבה . מבקשים מהם להצביע על משפטים בפסקת הסיום שיכולים לתמוך בתשובתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך